Защо Софийска вода?

„Софийска вода” инвестира в хората като предоставя подходящи възможности за развитие. Чрез модерна социална политика ние се стремим към постигане на висока персонална ефективност и лично обвързване на служителите с целите и приоритетите на дружеството. Приветстваме младите, креативни специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата и да станат част от големия ни екип.

През 2012 г. компанията инвестира в повишаване на квалификацията на над 800 служители, които преминаха общо над 70 обучения за развиване на професионални и ключови компетенции и актуализиране на знанията по стандартните нормативни изисквания за безопасност и здраве при работа.

През 2012 г. бе разработен и одобрен втори проект на „Софийска вода” АД по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. С помощта на средства от Европейския социален фонд над 260 служители ще бъдат включени в различни обучения по съвременни стандарти и добри практики в обслужването на клиенти, управлението на проекти, управлението на екипи и др.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида