Защо Софийска вода?

„Софийска вода” инвестира в хората като предоставя подходящи възможности за развитие. Чрез модерна социална политика ние се стремим към постигане на висока персонална ефективност и лично обвързване на служителите с целите и приоритетите на дружеството. Приветстваме младите, креативни специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата и да станат част от големия ни екип.


Каква вода пием? Онлайн смяна на партида