TT001830   Доставка на технологично оборудване за хлораторни станции