Само първите десет цифри от номера (преди допълнителните знаци: &, -, * и др.)

Какво е клиентски номер?