Центрове за обслужване на Софийска вода

Центрове за обслужване на Софийска вода

 

На пълномощниците на Софийска вода, които се легитимират със служебни карти

„Софийска вода” предлага на своите клиенти възможността да заплатят дължимите суми за вода на упълномощени специалисти от екипите „Преговори с клиенти”. Те са мобилни представители на отдел „Събиране на вземания”, които посещават имотите на клиенти с натрупан дълг към дружеството и предлагат различни възможности за изплащане.

Всеки екип от специалисти разполага с касов апарат и може да приема пари в брой или да сключва споразумения за разсрочено плащане. При посещението се издава Констативен протокол, в който се описват договорените с клиента подробности.

Специалистите „Преговори с клиенти” се легитимират със служебни карти. При съмнение за истинността на картата, клиентът може да направи справка на телефон 0800 121 21, или да поиска представяне на лична карта от представителя на дружеството.

A1 Wallet

 https://www.a1.bg/a1-wallet

A1 Wallet е дигитален портфейл, с чиято помощ можеш да правиш всичко в света на парите. Например – да извършваш безконтактни плащания, да пазаруваш онлайн, да плащаш сметките си, както и да превеждаш пари към банкова сметка.

ePey.bg

ePay.bg предлага възможност за “Плащане със SMS код” при регистриране на телефонен номер в профила в ePay. След регистрация се изпраща временен код за потвърждение при плащането, което  дава допълнителна сигурност при транзакцията.

Банка ДСК

www.dskbank.bg    

IBAN: BG87STSA93001523056925, BIC: STSABGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

Обединена Българска Банка АД

www.ubb.bg    

IBAN: BG39UBBS80021067510940, BIC: UBBSBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка
 

Пощенска банка

www.postbank.bg    

пл. България №1, IBAN: BG74BPBI79401045466501, BIC: BPBIBGSF IBAN: BG04BPBI79421044118102, BIC: BPBIBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка

Общинска банка клон Денкоглу

www.municipalbank.bg    

ул."Денкоглу" №28, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

ИНГ банк

www.ing.bg    

Бул."България", 49Б, ет.7, София 1404, IBAN: BG32INGB91451002450035, BIC: INGBBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

Банка ДСК

www.dskbank.bg

УниКредит Булбанк

www.bulbank.bg

Плащане през банкомат

Можете да заплатите сметката си за вода:
• Картови
    • чрез терминалите на ОББ
    • чрез терминалите на Борика (системата bPay)
    • чрез терминалите на банка ДСК АД
• В брой:
    • чрез CashTerminal на Интеркапитал груп АД

Трябва да изберете последователно опциите: “Други услуги”, “B-pay”, код 55000, след което въведете 10 – цифровия номер на договорната Ви сметка (само за банкомати на ОББ). На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента. Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършена операция.

Системата на "ИПЕЙ" АД

Необходимо е да регистрирате своите данни, клиентски номер и банкова карта на www.epay.bg. След това можете да извършите плащане или директно от Вашия профил на нашия сайт при проверка на сметка или от www.epay.bg. Платежната страница изисква въвеждане на "Потребителско име" и "Парола" за ePay.

https://www.epay.bg

Системата на "Транскарт файненшъл сървисис" ЕАД

Ако притежавате кредитна карта от "Транскарт" АД можете да извършите плащане с въвеждане на "Номер на карта" и "еПИН" директно от Вашия профил на нашия сайт при проверка на сметка или от www.transcard.bg.

Кредитни карти iCARD

Ако притежавате кредитна карта iCARD, можете да извършите плащане като влезете на персоналната си страница в сайта: www.icard.bg и еднократно регистрирате договорната си сметка към "Софийска вода".След това можете да изберете начин за плащане: автоматично, чрез sms, или чрез потвърждение. Плащането на сметки е без комисионна за клиента, от всяка точка на света.

Ubbpay

Можете да платите сметката си към „Софийска вода“ през Upay, като въведете 10-цифрен номер на договорна сметка от фактурата.

https://ubbpay.bg/

През портала за интернет банкиране на ДСК

Можете да платите сметката си към „Софийска вода“ през Upay, като въведете 10-цифрен номер на договорна сметка от фактурата.

www.dskdirect.bg

Български пощи ЕАД

Пощенските станции

Центровете на Софийска вода

Центровете на Софийска вода

Банка ДСК

http://www.dskbank.bg/

Касите на FastPay

FastPay