Контрол по време на строителство

Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи или канали и участие в Държавна приемателна комисия

Виж услуга

Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие Държавна приемателна комисия

Виж услуга