Контрол по време на строителство

Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи или канали и участие в ДПК

Виж услуга

Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие ДПК

Виж услуга

Контрол от "Софийска вода" при изграждане и свързване или изключване на връзка за вода или канал по време на строителство

Виж услуга