Лабораторни

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Виж услуга
  • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

  • На безплатен телефон 0800 121 21

  • Приемане на проби - В Център за обслужване на клиенти в жк "Младост" 4, Бизнес парк София, сгр. 4, до бариерата от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.

Aнализ на проби от отпадъчни води

Виж услуга

Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Виж услуга

Анализ на проби от утайки

Виж услуга

Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Виж услуга

Анализи на води от плувни басейни

Виж услуга
  • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

  • На безплатен телефон 0800 121 21

  • Приемане на проби - В Център за обслужване на клиенти в жк "Младост" 4, Бизнес парк София, сгр. 4, до бариерата от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.