Лабораторни

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Виж услуга
 • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

 • На безплатен телефон 0800 121 21

 • Пункт за приемане на проби - бул. "Цар Борис III" 159, в Централен офис от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.

Aнализ на проби от отпадъчни води

Виж услуга
 • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

 • На безплатен телефон 0800 121 21

 • Пункт за приемане на проби - бул. "Цар Борис III" 159, в Централен офис от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.

Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Виж услуга

Анализ на проби от утайки

Виж услуга
 • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

 • На безплатен телефон 0800 121 21

 • Пункт за приемане на проби - бул. "Цар Борис III" 159, в Централен офис от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.

Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Виж услуга
 • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

 • На безплатен телефон 0800 121 21

 • Пункт за приемане на проби - бул. "Цар Борис III" 159, в Централен офис от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.

Анализи на води от плувни басейни

Виж услуга
 • Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg

 • На безплатен телефон 0800 121 21

 • Пункт за приемане на проби - бул. "Цар Борис III" 159, в Централен офис от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден.