Становища

Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

Виж услуга

Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Виж услуга

Издаване на становище от общ характер

Виж услуга

Издаване на становище за идеен проект за територия

Виж услуга

Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на 1 сградно водопроводно или канализационно отклонение

Виж услуга