Документи

Концесионен договор

Оценка на риска

Харта на клиента

Харта на клиента
Дата на Публикуване
Изтегли 392.14 KB, pdf

Полезна информация

Какво съдържа фактурата за вода?
Дата на Публикуване
Изтегли 1.88 MB, pdf
Как се определят "Общите нужди"?
Дата на Публикуване
Изтегли 4.03 MB, pdf