Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения

Преиздаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

Виж услуга

Измерване с логер на налягането във водопроводната мрежа

Виж услуга

Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

Виж услуга

Издаване на дубликати на съгласувани проекти

Виж услуга

Издаване на данни за инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура: водопровод, канализация, отводняване, топлофикация, електро, телефони и др. по една улица или участък

Виж услуга

Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот в обхват до 3 квартала по регулационен план

Виж услуга

Издаване на данни за инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура: водопровод, канализация, отводняване, топлофикация, електро, телефони и др. по една улица или участък - цифров модел

Виж услуга

Преиздаване на данни за инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура: водопровод, канализация, отводняване, топлофикация, електро, телефони и др. по една улица или участък

Виж услуга

Пресъгласуване на работен проект

Виж услуга

Предоставяне на удостоверение за съществуващо водоснабдяване и/или отводняване на имот

Виж услуга

Предоставяне на информация за ВиК мрежи в цифров вид (към издадени изходни данни)

Виж услуга