Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения

Преиздаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

Виж услуга

Измерване на свободен напор

Виж услуга

Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

Виж услуга

Издаване на дубликати на документи

Виж услуга

Издаване на данни за прединвестиционно проучване (и при изработване на схеми, по чл. 108 от ЗУТ). Проучване за проектиране на техническа инфраструктура: топлофикация, газификация, електроснабдяване и др. по една улица или участък до 1000 м ВиК мрежи

Виж услуга

Издаване на данни за предварително проучване. Проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план в обхват до 3 квартала

Виж услуга