Издаване на данни за инвестиционно проектиране на техническа инфраструктура: водопровод, канализация, отводняване, топлофикация, електро, телефони и др. по една улица или участък - цифров модел

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на ВиК мрежи до 1000 м. Обикновена (20 работни дни)
472.02
566.42
Дължина на ВиК мрежи до 1000 м. Ускорена (14 работни дни)
674.31
809.17
Дължина на ВиК мрежи за всеки следващи 1000 м. Обикновена (20 работни дни)
182.27
218.72
Дължина на ВиК мрежи за всеки следващи 1000 м. Ускорена (14 работни дни)
260.39
312.47
Необходими документи

Попълнено заявление;
Картен материал – извадка от застроително–регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването. 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на ВиК мрежи до 1000 м. Обикновена (20 работни дни)
472.02
566.42
Дължина на ВиК мрежи до 1000 м. Ускорена (14 работни дни)
674.31
809.17
Дължина на ВиК мрежи за всеки следващи 1000 м. Обикновена (20 работни дни)
182.27
218.72
Дължина на ВиК мрежи за всеки следващи 1000 м. Ускорена (14 работни дни)
260.39
312.47