За Софийска вода АД, част от Веолия

Ние осигуряваме услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община.

 

Нашата мисия е да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите клиенти. Ние сме открити, работим в партньорство с обществото и се стремим към непрекъснато подобрение. 

Водата, която доставяме е качествена и безопасна, и достига до над 1 400 000 жители на столицата на България. Нашата дейност включва експлоатацията, поддръжката и управлението на стотици съоръжения и хиляди метри водопроводи и канали. Екипът ни е създаден от отговорни и високо квалифицирани служители, които са ориентирани към клиентите и всяка година реализират милиони левове инвестиции за развитието и бъдещето на града.

„Софийска вода” АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.

Акционерният ни капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и френската компания Веолия общо 77.1% от акциите).

„Софийска вода” не е собственик, а концесионер на ВиК активите – те са публична общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството също принадлежат на града.

Адрес на централен офис:  1618 София, Бул. „Цар Борис III“ 159, етаж 2 и 3, Бизнес Център Интерпред

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ 


Отговорност
Да участваме активно в осъзнаването на обществото на общия ни ангажимент към  устойчивото развитие

Солидарност
Да бъдем единни в обслужването както на колективни, така и на споделени интереси

Уважение
Да спазваме законите и вътрешните правила на Веолия и да уважаваме другите

Нововъведение
Да проучваме и разработваме трайни решения за клиентите, околната среда и    обществото

Ориентираност към клиента
Да се вслушваме в клиентите си и да се стремим с нашите действия да отговорим на техните технически, икономически, екологични и социални очаквания чрез експертния опит на Веолия и подходящи иновативни интереси.