Цени на водата - Софийска вода

Текущата тарифа по наредбите на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 януари 2021 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-46 от 30.12.2020 г.

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители
Услуга *3 без ДДС в лева *3 с ДДС в лева
Услуга
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)
*3 без ДДС в лева
1.536
*3 с ДДС в лева
1.843
*3 без ДДС в лева
1.536
*3 с ДДС в лева
1.843
Услуга
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)
*3 без ДДС в лева
0.540
*3 с ДДС в лева
0.648
*3 без ДДС в лева
0.540
*3 с ДДС в лева
0.648
Услуга
Пречистване на отпадъчни води
*3 без ДДС в лева
0.370
*3 с ДДС в лева
0.444
*3 без ДДС в лева
0.370
*3 с ДДС в лева
0.444
Услуга
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
*3 без ДДС в лева
2.446
*3 с ДДС в лева
2.935
*3 без ДДС в лева
2.446
*3 с ДДС в лева
2.935
Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители
Услуга *3 без ДДС в лева *3 с ДДС в лева
Услуга
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)
*3 без ДДС в лева
1.536
*3 с ДДС в лева
1.843
*3 без ДДС в лева
1.536
*3 с ДДС в лева
1.843
Услуга
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)
*3 без ДДС в лева
0.540
*3 с ДДС в лева
0.648
*3 без ДДС в лева
0.540
*3 с ДДС в лева
0.648
Услуга
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I
*3 без ДДС в лева
0.421
*3 с ДДС в лева
0.505
*3 без ДДС в лева
0.421
*3 с ДДС в лева
0.505
Степен на замърсяване II
*3 без ДДС в лева
0.738
*3 с ДДС в лева
0.886
*3 без ДДС в лева
0.738
*3 с ДДС в лева
0.886
Степен на замърсяване III
*3 без ДДС в лева
0.924
*3 с ДДС в лева
1.109
*3 без ДДС в лева
0.924
*3 с ДДС в лева
1.109
Услуга
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I
*3 без ДДС в лева
2.497
*3 с ДДС в лева
2.996
*3 без ДДС в лева
2.497
*3 с ДДС в лева
2.996
Степен на замърсяване II
*3 без ДДС в лева
2.814
*3 с ДДС в лева
3.377
*3 без ДДС в лева
2.814
*3 с ДДС в лева
3.377
Степен на замърсяване III
*3 без ДДС в лева
3.000
*3 с ДДС в лева
3.600
*3 без ДДС в лева
3.000
*3 с ДДС в лева
3.600
Цени за доставяне на непитейна вода
Услуга *3 без ДДС в лева *3 с ДДС в лева
Услуга
Цена за доставяне на непитейна вода за промишлени нужди
*3 без ДДС в лева
0.781
*3 с ДДС в лева
0.937
*3 без ДДС в лева
0.781
*3 с ДДС в лева
0.937