Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
141.86
170.23
Ускорена (до 14 работни дни)
202.66
243.19
Необходими документи

За преустройство или смяна (определяне) на предназначението на помещение в съществуваща сграда:

  • Документ за собственост или договор за наем – предоставя се за справка;
  • Работен проект – част ВиК.

За пристройки и надстройки на сгради, допълващо застрояване, нови сгради и др. в парцели със съществуващи отклонения, които не се засягат от новото строителство: 

  • Документ за собственост – предоставя се за справка;
  • Работен проект – част ВиК; 
  • Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
  • Други документи, изрично посочени от дружеството, при необходимост. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
141.86
170.23
Ускорена (до 14 работни дни)
202.66
243.19