Анализ на проби от утайки

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Освен задължителният мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на "Софийска вода", клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт. Лабораторията предлага транспорт във и извън района на София. Транспортът се осъществява със специализирани автомобили, оборудвани с хладилни съоръжения.

Ценоразпис на анализ на проби от утайки 

Анализите на проби от утайки включват:

  • Микробиологични показатели;
  • Класически физикохимични показатели;
  • Органични замърсители;
  • Неорганични компоненти;
  • Химични елементи (тежки метали и др.).

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Можете да посетите сектор "Отпадъчни води" на ЛИК в СПСОВ Кубратово, където да получите заявка за възлагане на лабораторни услуги, разяснения относно исканите показатели и попълването на заявката; 

Препоръчително е пробовземането да се извърши от лабораторни специалисти, за да се гарантира представителността на пробите, съгласно Наредбатa за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието от 12.08.2016 г.

В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, може да използвате предложените от нас пакетни услуги.

Списък на предлагани услуги от ЛИК

Документи

 

След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за уточнение на удобно време за пробовземане.

Опции с възможност за заявка