Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи или канали и участие в Държавна приемателна комисия

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
418.75
502.50
Ускорена (до 14 работни дни)
598.21
717.85
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Разрешение за строеж  (Акт за узаконяване) за уличния водопровод;
  • Протокол за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №3 към чл.7, ал.3, т.3 от ЗУТ);
  • Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа - акт. образец 15 - (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от ЗУТ), подписан от представител на "Софийска вода" АД;
  • Удостоверение от отдел "Геодезически и кадастрални дейности" към дирекция "Териториално планиране" на СО (за заснет и нанесен уличен водопровод);
  • Екзекутивна документация, съгласно чл.74, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
418.75
502.50
Ускорена (до 14 работни дни)
598.21
717.85