Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни


30.01.2024

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за изследване на проби от плувни басейни. Дружеството осигурява комплексна услуга, при която екип посещава съответния обект, взема пробата, след което тя се изследва в акредитираната лаборатория на „Софийска вода“.

Пунктът за предаване на индивидуално взетите проби се намира на адрес : гр. София, бул. „Цар Борис III” № 159, бизнес център „Интерпред“. Проби се приемат всеки работен ден от 08:00 до 13:00 часа.

Качеството на водата в плувните басейни е регламентирано от Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка и анализът се прави по всички изисквания на тази инструкция.

Услугата можете да заявите на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg, на безплатен телефон 0800 121 21, както и в центровете за обслужване на клиенти. 

Лабораторен изпитвателен комплекс към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Още новини
Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

Дигиталните канали на „Софийска вода“ продължават да печелят популярност и доверие

Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Три нови чешми за питейна вода вече са на разположение на пътуващите през...

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

Всички центрове за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ вече са снабдени с...