Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз


23.04.2024

В навечерието на 40-тата годишнина от създаването на Пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“ започва внедряване на две междинни „стъпала на пречистване“ в технологичния процес на станцията. Съоръженията получиха Акт 16 и предстои въвеждането им в експлоатация, което по план трябва да се реализира в пълен капацитет до началото на 2025 година.

С тях ще се подобри процесът на преработване на утайките, които се отделят от постъпващите от канализацията на София води, и ще се подобри качеството на пречистената отпадъчна вода, в съответствие с най-новите екологични стандарти на ЕС. Благодарение на двете нови съоръжения, от утайките ще се извлича повече биогаз, а количеството на остатъчния продукт в края на процеса драстично ще се намали. Чувствително ще се подобри пречистването на водния екстракт, който се отделя при обезводняване на утайката. Това ще улесни и следващия етап в пречистването на водата преди обратното й заустване в природата. Първото съоръжение въвежда технологията на термална хидролиза. В стандартния процес на обработка на утайките те преминават през сгъстяване преди да постъпят в метан танковете, в които от тях се извлича биогаз. С новоизградената мощност се въвежда едно междинно стъпало преди метан танковете, в което под висока температура и налягане микроорганизмите в утайките се разграждат.

Това води до няколко ползи. На първо място намалява обемът на утайката, която остава в края на процеса по пречистване, на практика остатъчен продукт,. Ако досега съотношението превърната в биогаз утайка и остатъчна утайка е било 40% на 60 %, то новата технология го оптимизира до 60% на 40 % в полза на преобразуваната в биогаз утайка. Освен това ще се елиминира необходимостта от 6-месечно престояване на утайката, тъй като тя ще бъде годна за реализация в земеделието веднага след процеса на преработване и стабилизация. Всичко това ще доведе и до оптимизация при оползотворяването й.

Целият процес ще бъде енергийно автономен, тъй като се обезпечава от зелената енергия, генерирана от увеличеното количество извлечен от утайките биогаз. Така енергийният баланс на станцията и амбицията на „Софийска вода“ да бъде изцяло енергийно неутрална до 2025 година се запазват. Втората нова инсталация третира течността, която се отделя в процеса по обезводняване на утайката. Отделената тук течност досега постъпваше директно в биобасейните за следващия етап на пречистване. Съдържанието на азот в постъпилата в биобасейните течност обаче бе високо. Според най-новите екологични изисквания на ЕС, азотът в пречистената отпадъчна вода трябва да се намали, за което ще спомогне новоизградената анамокс инсталация. Благодарение на нея, количеството азот във водите от обезводнена утайка трябва да спадне с 90 % и така заустваната в природата пречистена вода изцяло ще отговаря на най-новите европейски изисквания. С внедряването на двете нови технологии Софийският ВиК оператор отново е пионер в технологичното развитие на сектора. Инсталациите са новост не само за България, но са рядко срещани и в мрежата на концесионера на „Софийска вода“ – Веолия, който оперира в 58 страни по света.

Изграждането на съоръжение за термална хидролиза и анамокс инсталация на СПСОВ „Кубратово“ се реализира по проект на Столична община по ОП „Околна среда“. То е част от разработената в партньорство със „Софийска вода“, част от Веолия, стратегия за управление на утайките на СО.

Още новини
„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

Дигиталните канали на „Софийска вода“ продължават да печелят популярност и доверие