Ново съоръжение ще произвежда допълнителна енергия с подобрен екологичен ефект

Ново съоръжение ще произвежда допълнителна енергия с подобрен екологичен ефект


10.05.2023

Реконструкция и изграждане на нови съоръжения на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води на София край Кубратово по проект BG16M10P002-1.020 по Оперативна програма „Околна среда“ на Столична община ще повишат допълнително ефективността на самата станция. Едновременно с това ще се подобрят параметрите на остатъчния фосфор и азот в утайките от пречистваната вода на столицата и ще се увеличи производството на газ-метан. 

Официалният старт на проекта бе даден днес от заместник-кмета на Столична община по Строителство Ангел Джоргов. Той подчерта, че с растежа на града се увеличава и необходимостта от разширяване и модернизация на съществуващата инфраструктура, като съвместните усилия на МОСВ и Столична община  увеличават възможността да се полагат грижи за екологията в града ни. Г-н Джоргов изрази надежда, че строителството ще завърши в срок до края на годината, когато приключва и настоящият програмен период на ЕС. Към присъстващите на отслужения водосвет и тържествено откриване на обекта се обърна и заместник-кметът по финанси и здравеопазване, транспорт и градска мобилност Дончо Барбалов, който също изрази надежда, че проектът за доизграждане на водната система на София ще затвърди името на СПСОВ край Кубратово като една от най-големите и ефективно работещи на Балканите.

В своите думи към гостите на станцията изпълнителният директор на Софийска вода АД Васил Тренев подчерта, че осъществяването на проекта за термална хидролиза ще затвърди водещата позиция на този СПСОВ – Кубратово в семейството на Веолия като производител на зелена енергия и уверено води компанията към стремежа й да стане енергийно неутрална компания към 2025 г. като огромно значение затова има доброто сътрудничество със Столична община. В момента в станцията се произвежда енергия, която задоволява над 90 на сто от използваната енергия на Софийска вода.

Още новини
Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Три нови чешми за питейна вода вече са на разположение на пътуващите през...

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

Всички центрове за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ вече са снабдени с...

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Звено Канализационни услуги на Софийска вода представи постиженията си през...

Да предизвикаме бъдещето на водата заедно!

Под това мото ние представяме плановете си за развитие на ВиК системата на...