По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

По план премина учението за реакция при възникване на авария в пречиствтаелната станция за питейна вода Бистрица

Отговорните звена към Столична община, „Софийска вода“ и МВР демонстрираха навременна и координирана реакция за предовратяване на опасността за служителите и населението


14.04.2022

В рамките на час и половина отговорните екипи за действия при аварии и бедствия от „Софийска вода“, Столична община и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ успяха да проиграят сценарий по изтичане на хлор, установяване на пожар и откриване и обезвреждане на опасност за най-голямата пречиствателна станция за питейна вода на столицата Бистрица, както и съответното оповестяване и действия след подаване на сигнал до 112. Бе демострирано извеждане и долекарска помощ на обгазен служител, евакуация на служители на станцията, потушаване на пожара, обезвреждане на съмнителен пакет и изнасяне на системата за управление на станцията, за да се обезпечи непрекъснатост на контрола на водоснабдяването към столицата. Показано бе как дистанционно продължават да се управляват процесите в пречиствателните съоръжения, за да се гарантира непрекъсваемост на водоснабдяването и гарантиране на качеството на подаваната вода към града. В учението се включи и Дончо Барбалов, заместник – кмет на Столична община по направление „Финанси и здравеопазване“.

„Видяхме на практика тренировка и много добър синхрон между институциите: Софийска вода, Столична община, МВР и Пожарните служби“, коментнира зам.кметът на София Дончо Барбалов.  

 

„Тези тренировки „на сухо“ са неотменна част от аварийните планове в Софийска вода“ АД, дружество управляващо критична инфраструктура на столицата. Те са необходими, тъй като през Пречиствателната станция за питейна вода Бистрица минава най-голямото количество вода за столичани и обектът е от изключителна важност за сигурността на града. На територията на станцията се съхраняват и опасни химикали. Симулацията на всички тези действия показва готовността и координацията между отговорните структури при възникване на застрашаваща здравето или живота ситуация“, обясни изпълнителният директор на „Софийска вода“, част от Веолия – Васил Тренев. 

„Екипите на всички институции показаха бързи, координирани и адекватни действия. Това ни дава спокойствие, че в непредвидена ситуация, ще успеем да реагираме незабавно и да предовратим по-големи опасности“, допълни Иво Кръстев – Директор „Сигурност“ в „Софийска вода“, част от Веолия. 
 

Още новини
Уикенд в луксозeн хотел срещу абонамент за електронна фактура е  лятното предизвикателство на „Софийска вода“

Уикенд в луксозeн хотел срещу абонамент за електронна фактура е лятното предизвикателство на „Софийска вода“

Всички клиенти на “Софийска вода”, които се регистрират за получаване на...

Как се начисляват т.нар. „общи нужди“ в сметката за вода?

„Софийска вода“ отговаря на въпросите за този компонент от задълженията ни

Вода без опаковка: Чаша чешмяна вода с кафето е въпрос на гостоприемство в Европа

Вода без опаковка: Чаша чешмяна вода с кафето е въпрос на гостоприемство в Европа

„Софийска вода“ дава стикер на заведенията, които предлагат чешмяна вода

Какво пише във фактурата за вода?

Софийска вода разяснява какво значи всеки ред от фактурата