Разговор „За водата в бъдеще време“ срещна студенти от Стопанския факултет на СУ с експертите на „Софийска вода“ част от Веолия

Разговор „За водата в бъдеще време“ срещна студенти от Стопанския факултет на СУ с експертите на „Софийска вода“ част от Веолия

Специален гост на срещата беше Доминик Гател, вицепрезидент „Връзки с обществеността“ на Веолия, който се включи от най-големия световен форум за водата - Водната конференция на ООН


27.03.2023

Тази година Денят на водата – 22 март, събра в Ню Йорк държавни лидери, световни компании, експерти и визионери за най-мащабния разговор за водата, който се организира от 48 години насам – Водната конференция на ООН. Повече за темите, засегнати по време на глобалната среща, разказа пред студентите от Стопанския факултет на СУ и техните преподаватели един от представителите на групата Веолия на форума – Доминик Гател, вицепрезидент „Връзки с обществеността“. Той се включи от Ню Йорк в разговор, организиран от „Софийска вода“, част от Веолия, и учебното заведение по повод Деня на водата в София. „Икономическо, социално и екологично развитие ръка за ръка – това е концепцията на Веолия, която съвпада на 100 процента с целите на ООН“, уточни Гател, като акцентира на очакванията за постигане на сътрудничество и взаимодействие на глобално равнище между международни институции, държави, наука, бизнес и неправителствени оргaнизации за съхраняване на скъпоценния ресурс вода.

Как изглежда тази концепция през очите на бизнес модела, по който се управлява ВиК мрежата в София, разказа Любомир Филипов, директор „Стратегически партньорства и регулиране“ на „Софийска вода“. „Вече от години развиваме „Софийска вода“ именно в посоката, за която ООН призова на конференцията – устойчиво управление на водните ресурси. Като част от световна компания, можем да разчитаме на ноу хау в огромен мащаб, защото обменяме опит в рамките на групата. За нас е много важно и да излезем от аналоговата ера и да бъдем по-дигитални. На нашия сайт може да видите в живо време къде работим по отстраняване на аварии, следим и показваме какво е качество на водата, постоянно развиваме и мобилното приложение „Моята вода“.

За иновациите, които водят до по-ефективно управление на ресурсите, говори и Веселин Димитров, заместник-директор „Отвеждане и пречистване на отпадни води и енергийно неутрален бизнес“ на дружеството. Той разказа за инсталациите за производство на биогаз от утайка на станцията за отпадни води на „Софийска вода“ - Кубратово, която задоволява на 100 процента енергийните си нужди с него, както и за амбицията на дружеството да постигне енергийна неутралност към 2025 г. Благодарение на тези инсталации станцията се нарежда на второ място по енергийна ефективност в групата на Веолия, оперираща в 66 страни.

А как се пречиства водата на София преди да стигне до чешмите ни, показаха в „живо“ включване от пречиствателната станция „Бистрица“ Пламен Зеленков, мениджър „Пречистване на питейни води“, Моника Тренчева, мениджър „Контролна зала водоснабдяване“ и Валентин Милушев, заместник-директор „Водоснабдяване, пречистване на питейни води и измерване“.

За пътя от студентската скамейка в Стопанския факултет до реализацията на вдъхновяващи проекти като част от екипа на „Софийска вода“ говори Ивайло Чипев, започнал от ИТ отдела, днес финансов контрольор в дружеството.

„Тази година отбелязваме 20 години от началото на партньорство ни със „Софийска вода“, припомни доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, домакин на срещата. „Поставили сме си за цел скоро да отворим и първата магистърска програма, посветена на управлението на водния сектор“, допълни доц. д-р Марина Стефанова, преподавател във факултета.
Споделените идеи предизвикаха и много въпроси, които дадоха повод за бъдещи разговори.
 

Още новини
Ново съоръжение ще произвежда допълнителна енергия с подобрен екологичен ефект

Ново съоръжение ще произвежда допълнителна енергия с подобрен екологичен ефект

Реконструкция и изграждане на нови съоръжения на територията на...

„Софийска вода“ с ново дигитално решение в улеснение на своите клиенти

„Софийска вода“ с ново дигитално решение в улеснение на своите клиенти

„Софийска вода“ продължава да надгражда портфолиото си от дигитални услуги....

„Софийска вода“ реализира проект за реконструкция на водопроводната мрежа на кв. „Обеля“

„Софийска вода“ реализира проект за реконструкция на водопроводната мрежа на кв. „Обеля“

Строителните дейности ще наложат временни спирания на водоподаването

По пътя към пълната енергийна независимост на Софийска вода

Софийска вода, част от Веолия, си поставя амбициозната цел за 100% енергийна...