Разговор „За водата в бъдеще време“ срещна студенти от Стопанския факултет на СУ с експертите на „Софийска вода“ част от Веолия

Разговор „За водата в бъдеще време“ срещна студенти от Стопанския факултет на СУ с експертите на „Софийска вода“ част от Веолия

Специален гост на срещата беше Доминик Гател, вицепрезидент „Връзки с обществеността“ на Веолия, който се включи от най-големия световен форум за водата - Водната конференция на ООН


27.03.2023

Тази година Денят на водата – 22 март, събра в Ню Йорк държавни лидери, световни компании, експерти и визионери за най-мащабния разговор за водата, който се организира от 48 години насам – Водната конференция на ООН. Повече за темите, засегнати по време на глобалната среща, разказа пред студентите от Стопанския факултет на СУ и техните преподаватели един от представителите на групата Веолия на форума – Доминик Гател, вицепрезидент „Връзки с обществеността“. Той се включи от Ню Йорк в разговор, организиран от „Софийска вода“, част от Веолия, и учебното заведение по повод Деня на водата в София. „Икономическо, социално и екологично развитие ръка за ръка – това е концепцията на Веолия, която съвпада на 100 процента с целите на ООН“, уточни Гател, като акцентира на очакванията за постигане на сътрудничество и взаимодействие на глобално равнище между международни институции, държави, наука, бизнес и неправителствени оргaнизации за съхраняване на скъпоценния ресурс вода.

Как изглежда тази концепция през очите на бизнес модела, по който се управлява ВиК мрежата в София, разказа Любомир Филипов, директор „Стратегически партньорства и регулиране“ на „Софийска вода“. „Вече от години развиваме „Софийска вода“ именно в посоката, за която ООН призова на конференцията – устойчиво управление на водните ресурси. Като част от световна компания, можем да разчитаме на ноу хау в огромен мащаб, защото обменяме опит в рамките на групата. За нас е много важно и да излезем от аналоговата ера и да бъдем по-дигитални. На нашия сайт може да видите в живо време къде работим по отстраняване на аварии, следим и показваме какво е качество на водата, постоянно развиваме и мобилното приложение „Моята вода“.

За иновациите, които водят до по-ефективно управление на ресурсите, говори и Веселин Димитров, заместник-директор „Отвеждане и пречистване на отпадни води и енергийно неутрален бизнес“ на дружеството. Той разказа за инсталациите за производство на биогаз от утайка на станцията за отпадни води на „Софийска вода“ - Кубратово, която задоволява на 100 процента енергийните си нужди с него, както и за амбицията на дружеството да постигне енергийна неутралност към 2025 г. Благодарение на тези инсталации станцията се нарежда на второ място по енергийна ефективност в групата на Веолия, оперираща в 66 страни.

А как се пречиства водата на София преди да стигне до чешмите ни, показаха в „живо“ включване от пречиствателната станция „Бистрица“ Пламен Зеленков, мениджър „Пречистване на питейни води“, Моника Тренчева, мениджър „Контролна зала водоснабдяване“ и Валентин Милушев, заместник-директор „Водоснабдяване, пречистване на питейни води и измерване“.

За пътя от студентската скамейка в Стопанския факултет до реализацията на вдъхновяващи проекти като част от екипа на „Софийска вода“ говори Ивайло Чипев, започнал от ИТ отдела, днес финансов контрольор в дружеството.

„Тази година отбелязваме 20 години от началото на партньорство ни със „Софийска вода“, припомни доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, домакин на срещата. „Поставили сме си за цел скоро да отворим и първата магистърска програма, посветена на управлението на водния сектор“, допълни доц. д-р Марина Стефанова, преподавател във факултета.
Споделените идеи предизвикаха и много въпроси, които дадоха повод за бъдещи разговори.
 

Още новини
Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска...

Вода без опаковка и за тези, които не могат да си налеят сами

Вода без опаковка и за тези, които не могат да си налеят сами

Екипът на "Софийска вода" се впуска в мисията да помогне на нашите четириноги съграждани в големите жеги

"Софийска вода" проведе консултация с потребителите за бизнес план 2022-2026

"Софийска вода" проведе консултация с потребителите за бизнес план 2022-2026

"Софийска вода", част от Веолия, проведе отворена консултация с потребителите...