Водещи учени обсъждат бъдещето на кръговата икономика на конференция, организирана от центъра за компетентност „Clean&Circle”

Водещи учени обсъждат бъдещето на кръговата икономика на конференция, организирана от центъра за компетентност „Clean&Circle”

Събитието се провежда на 5 и 6 юли в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“


05.07.2023

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Събитието беше тържествено открито от ректора на СУ проф. дфн. Анастас Герджиков, а поздравителни адреси изпратиха Министерството на образованието, Столична община, Представителството на Европейската комисия, Селскостопанска академия и други.

Конференцията е част от проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на конференцията е да разпространи и популяризира постиженията на екипа в научно-технологичен и инвестиционен план, както и да представи възможностите на Центърa за компетентност. Clean&Circle играе ключова роля в създаването на дълбоки чисти технологии и биотехнологии, които се предлагат за комерсиализация на бизнеса.

Конференцията започна с пленарен доклад на проф. дбн Яна Топалова, която изтъкна постиженията на центъра през изминалите години и очерта важните предизвикателства, които тепърва ще бъдат решавани през следващите години.  Последната година на проекта, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е само началото на работата на центъра за компетентност Clean&Circle. Основното предизвикателство през следващите години ще бъде именно внедряването на дейностите в центъра в реалния бизнес.

Официален гост на откриването беше изпълнителният директор на „Софийска вода“, част от Веолия, Васил Тренев, който поздрави и благодари на интердисциплинарния екип на Clean&Circle и подчерта изключителния принос на проф. Топалова за успеха на проекта: „Софийска вода“ е част от голямата международна група Веолия и заедно с всички останали компании на Веолия по света сме се посветили на голямата цел да бъдем еталон за екологична трансформация като търсим, стимулираме и разбира се внедряваме в нашата ежедневна дейност нови технологични решения.  Във Ваше лице виждаме партньори, съмишленици и посветени на каузата учени и практици.“

Конференцията е насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Във втория ден от събитието ще има възможност за провеждане на срещи и дискусии между представители на различните  заинтересовани страни по теми от общ интерес в Конферентната зала на СУ.

Можете да научите повече за събитието и дейността на Clean&Circle от сайта на проекта: www.clean-circle.eu.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Още новини
Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска...

Вода без опаковка и за тези, които не могат да си налеят сами

Вода без опаковка и за тези, които не могат да си налеят сами

Екипът на "Софийска вода" се впуска в мисията да помогне на нашите четириноги съграждани в големите жеги

"Софийска вода" проведе консултация с потребителите за бизнес план 2022-2026

"Софийска вода" проведе консултация с потребителите за бизнес план 2022-2026

"Софийска вода", част от Веолия, проведе отворена консултация с потребителите...