10023495   Извънгаранционно сервизно обслужване на измервателни прибори (настолни и портативни) – рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър, портативен спектрофотометр, термометри и везни.