-   „Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево” И ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект”

Pasarel- ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.91 MB, pdf