50970   50970ЕР Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект

50970ЕР Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 580.86 KB, pdf
50970EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 476.7 KB, docx
50970ЕР КСС.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 44.93 KB, xlsx
50970ЕР Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 7.46 MB, zip
50970ЕР Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 116.56 KB, pdf