51061   51061ЕР Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП „Доставки и/или строително-монтажни работи на светофарни уредби на обекти на територията на Столична Община за обекти на „Софийска вода“ АД”

Анекс 1 към договор 8666
Дата на публикуване:
Изтегли 109.69 KB, pdf
8666 gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 998.16 KB, pdf
51061ЕР Потокол.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.05 MB, pdf
51061ЕР Покана ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 254.45 KB, pdf