-   Договор за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на следните обекти: Реконструкция на уличен канал по ул. „Симеон Радев” /тупик/ от ул. „Пирин” до двор на 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев”; СО – район Витоша; Ремонт на отводнителна система на западната част от двора на 2-ро СОУ "Емилиян Станев"; СО - район Витоша;“, приключен на 23.01.2015 г., на осн. чл.10

Dogovor.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 7.33 MB, zip
ProtocolPublichnaPokanaReconstrKanalUlSimeonRadevIISOU.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 119.75 KB, pdf