-   Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

401-2015-03-13-6402.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 20.47 KB, xlsx
6402-1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 13.67 MB, pdf
Протокол-ограда.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 331.46 KB, pdf
1-разяснение-покана.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 120.37 KB, pdf
Публична покана-ограда.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.49 MB, zip