-   42301/IK-3528 Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на винтов компресор