Канализационни тръби с нестандартни размери-яйцевиден профил-индикативна оферта