Канализационни тръби с нестандартни размери-яйцевиден профил - покана