ТТ001936   „Поддръжка на съществуващи и закупуване и поддръжка на нови лицензи за SAP IS - U”

Обявление за приключил договор 8721
Дата на публикуване:
Изтегли 113.83 KB, pdf
ТТ001936-Обявление възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 437.16 KB, pdf
8721-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.21 MB, pdf
ТТ001936-Решение за процедура-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.14 MB, pdf
ТТ001936-Протокол 1-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.13 MB, pdf
ТТ001936-Решение избор на изпълнител-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 433.16 KB, pdf
ТТ001936-Отваряне на цени-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 327 KB, pdf
ТТ001936-Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 481.56 KB, pdf