ТТ001934   Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори

ТТ001934 Обявление за прекратяване
Дата на публикуване:
Изтегли 382.27 KB, pdf
ТТ001934 Протокол №2 gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 223.54 KB, pdf
ТТ001934 Решение за прекратяване gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 137.89 KB, pdf
ТТ001934 Протокол №1 gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 156.92 KB, pdf
ТТ001934 Решение ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 185.98 KB, pdf
ТТ001934 Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 437.15 KB, pdf
ТТ001934 Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 177.75 KB, docx
ТТ001934 Ценови таблици.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 27.96 KB, xlsx