ТТ001937   Поддръжка на клиентска информационна система - интегрирано цялостно решение(SAP-ISU).

Обявление за приключен договор 8672
Дата на публикуване:
Изтегли 116.13 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка 1937.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 447.54 KB, pdf
8672.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.07 MB, pdf
ТТ001937 Протокол .pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 218.83 KB, pdf
ТТ001937 Решение избор изпъ.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 78.82 KB, pdf
ТТ001937-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 55.97 KB, pdf
Изтегли 315.27 KB, pdf