Инспекция на канали с видеокамера

Инспекцията с видеокамера се препоръчва, когато е необходимо да се констатира дали каналът е годен за експлоатация, когато има съмнение за повреда, както и за точно локализиране на аварии. Услугата е приложима за канали с дължина до 50 м и диаметър до 300 мм.

Услугата инспекция с видеокамера може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена услуга
316.40
379.68
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена услуга
316.40
379.68