Почистване на ревизионна шахта

„Софийска вода” експлоатира и поддържа мрежата до първата ревизионна шахта, затова почистването на ревизионни шахти е допълнителна платена услуга. Цените се прилагат и когато съоръженията не са предадени за експлоатация на дружеството. Почистване на ревизионни шахти може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.
 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
при шахта с дълбочина 1 м
66.25
79.50
при шахта с дълбочина до 2 м
91.70
110.04
при шахта с дълбочина до 3 м
117.15
140.58
при шахта с дълбочина до 4 м
147.75
177.30
при шахта с дълбочина до 5 м
178.30
213.96
при шахта с дълбочина до 6 м
208.85
250.62
при шахта с дълбочина до 7 м
249.60
299.52
при шахта с дълбочина до 8 м
310.75
372.90
Необходима информация
  •  Място на аварията - адрес или описание на мястото;
  •  Име и телефон за връзка с клиента, заявил услугата. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
при шахта с дълбочина 1 м
66.25
79.50
при шахта с дълбочина до 2 м
91.70
110.04
при шахта с дълбочина до 3 м
117.15
140.58
при шахта с дълбочина до 4 м
147.75
177.30
при шахта с дълбочина до 5 м
178.30
213.96
при шахта с дълбочина до 6 м
208.85
250.62
при шахта с дълбочина до 7 м
249.60
299.52
при шахта с дълбочина до 8 м
310.75
372.90