Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трафопостове, преместваеми обекти и други подобни

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
68.79
82.55
Ускорена (до 14 работни дни)
98.27
117.92
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Инвестиционен проект - 1 бр.
  • Входящ номер на внесени за съгласуване със "Софийска вода" инвестиционни проекти, попадащи в обхвата внесения за съгласуване проект. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
68.79
82.55
Ускорена (до 14 работни дни)
98.27
117.92