Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

„Софийска вода” АД предлага доставка и монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане. Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти.

Услугата включва:

• Доставка и монтаж на водомери за студена и топла вода;

- Тип 1 – водомер марка Maddalena, модел SJ Plus с монтиран комуникационен LoRaWAN модул IOT NET UTUM06LR, посредством импулсен четец.

Сух едноструен измервателен уред за топла или студена вода. Идеален за битови вътрешни разделителни приложения с диаметри DN15 1,6 м3/ч и DN20 2,5 м3/ч. Новият вътрешен дизайн позволява по-голяма точност до MID HR=160 и VR=80. Поддържа различни монтажни позиции. Висока защита срещу външни магнитни полета. Разполага с 360° завъртане на циферблата. Подходящ за системи за дистанционно отчитане.  Разполага с импулсен изход (1 импулс/10 литра), за добавяне на импулсен четец за присъединяване към комуникационни модули. Произход Италия.

Технически характеристики на комуникационен LoRaWAN модул IOT NET UTUM06LR
Съвместимост с LoRaWAN 1.02  или по-нова версия
Честотен диапазон 863-870 MHz  ≤ 25 mW
Тип на батерията  Несменяема Li-SOCI2 3.6V, 1650 mAh
Живот на батерията 10 години при 4 трансмисии на ден, при батерия от 1650 mAh
Поддържа съобщения през LoRaWAN мрежа 
Съвместимост с всички видове импулсни четци
Защитеност IP 67 на изделието заедно с комуникационния кабел 
- Тип 2 – водомер марка B-Meters, модел GSD8 – RFM с монтиран комуникационен LoRaWAN модул B-Meters RFM-LR1

Едноструен, сух циферблат, директно отчитане с 8 цифрови ролки. Произведен във версиите за студена и топла вода с диаметри DN15 и DN20 мм (1/2"- 3/4"). Циферблат въртящ се на 360°.
Предварително оборудван оптично за инсталирането на комуникационни модули за данни жичен M-BUS, безжичен M-BUS и LoRa. Произход Италия.

Технически характеристики на комуникационен LoRaWAN модул B-Meters RFM-LR1
Радио интерфейс LoRaWAN @868 MHz ≤ 25 mW
Честота на предаване 4 (четири) транзакции на ден
Покритие до 5 км
Съвместими водомери GSD8-RFM
Минимална стойност на импулсния изход (K) 1 литър
Конфигурация чрез команди надолу по връзката от LoRa мрежата
Захранване Несменяема литиева батерия, максимален живот на батерията 10 години при предаване на 4 (четири) транзакции на ден
Клас на защита IP68

• Доставка, монтаж и кодиране на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг;

- комуникационен LoRaWAN модул IOT NET UTUM06LR – разполага с възможността за присъединяване към повечето водомери с импулсен изход, посредством импулсен датчик за съответния модел.
- комуникационен LoRaWAN модул B-Meters RFM-LR1 – може да бъде инсталиран единствено към водомери марка B-Meters, модел GSD8 – RFM. 

• Двойна система на кодиране на данните през LoraWAN мрежа; 
• Пломбиране на уредите с пластмасова пломба;
• Визуализация на данните в клиентските профили на сайта;
• Всички такси за пренос на данни и лицензи за период от 5 години;
• Интегриране на данните със системата за фактуриране на „Софийска вода“ АД. За да се предават данните на водомерите в клиентската база, е необходима регистрация в сайта на дружеството.

В случай че клиентите не са преминали към индивидуално отчитане, те могат да се възползват безплатно от административна помощ при откриване на индивидуални партиди.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пакет 1 - Два водомера Тип 1 и модул
447.00
536.40
Пакет 2 - Водомер Тип 1 и модул
295.00
354.00
Пакет 3 - Два водомера Тип 2 и модул
475.00
570.00
Пакет 4 - Водомер Тип 2 и модул
262.00
314.40
Пакет 5 - Модул с 4 входа за водомер Тип 1
421.00
505.20
Пакет 6 - Модул с 2 входа за водомер Тип 1
293.00
351.60
Пакет 7 - Модул с 1 вход за водомер Тип 1
216.00
259.20
Пакет 8 - Модул с 4 входа и импулсен четец за водомер Тип 1
503.00
603.60
Пакет 9 - Модул с 2 входа и импулсен четец за водомер Тип 1
335.00
402.00
Пакет 10 - Модул с 1 вход и импулсен четец за водомер Тип 1
236.00
283.20
Пакет 11 - Монтаж на модул за водомер Тип 2
223.00
267.60
Подмяна на спирателен кран при монтаж на дистанционна система (допълнителна услуга)
39.00
46.80
Изграждане на водомерен възел при монтаж на дистанционна система (допълнителна услуга)
68.00
81.60
Предимства

Разсрочено плащане:

„Софийска вода“ АД предлага на своите клиенти възможност за разсрочено плащане на услугата без оскъпяване. Всеки клиент, който няма просрочени задължения през последната 1 година, може да се възползва от разсрочено плащане до 12 месеца. Първоначалната вноска, която трябва да заплати е 100 лв. за водомер или модул. 

Условията за разсрочено плащане важат само за услугите посочени в "Монтаж на водомери с дистанционно отчитане“. 

Клиентски профил:

За да се приемат данните от дистанционните водомери е необходима предварителна регистрация в сайта на дружеството.  След регистрация на сайта, в клиентския си профил, всеки може да проследява ежедневното си потребление на вода. Софтуерът генерира отчети за потреблението на вода през 6 часа в графичен вид. Има функционалности за показване на графики, дневно, месечно, годишно общо потребление, местоположение на водомера, данни за клиента и други.

При наличие на вече монтирани водомери с импулсни изводи можем да предложим само решение с монтаж на модул, визуализация и интеграция на данните. Информацията, която е необходима да знаете за своя водомер е на колко литра вода е равен един импулс на предаване, за да може модулът да бъде правилно кодиран. Горепосочените данни са написани върху циферблата на водомера.

• Генериране и предаване на отчети на водомерите от разстояние, чрез безжична комуникационна мрежа;  
• Редовно отчитане на водомери, които се намират на трудно достъпни места;
• Съставяне на фактурите ежемесечно, на база актуална информация за консумацията;
• Бързо и прецизно отчитане, независимо от броя на измервателните уреди; 
• Проследяване на консумацията през различни часови диапазони, което дава възможност при аномалии в потреблението, да се установи наличие на теч в имота или сградната инсталация; 
• Възможност за проверка на потреблението в реално време;
• Отчитането на водомерите от проверител се осъществява само веднъж в годината, каквито са законовите изисквания;
• Опростена административна процедура при откриване на партиди.

Напомняме, че независимо от  дистанционно отчитане на консумацията по водомерите, е необходимо веднъж годишно да се осигурява достъп на длъжностно лице „Софийска вода“ АД  до помещенията, в които са монтирани водомерите.

Гаранционно обслужване:

• Гаранция на водомер Тип 1 – 60 месеца, Тип 2 - 48 месеца;
• Гаранция на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг – 24 месеца;
• Пренос на данни през LoraWAN мрежа – 5 години;
• Лиценз за софтуерна платформа за аналитична обработка на данни и потребителски интерфейс – 5 години;
• Гаранционният срок на монтажа на водомера – 1 месец.

”Софийска вода" АД е единствената компания, която предлага услугата монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане придружена със Застраховка Обща гражданска отговорност. В случай че монтажът на водомери причини имуществени вреди, клиентите ще бъдат обезщетени по надлежния законов ред”. След изтичане срока на гаранцията, отстраняването на повредата е платена услуга.  

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пакет 1 - Два водомера Тип 1 и модул
447.00
536.40
Пакет 2 - Водомер Тип 1 и модул
295.00
354.00
Пакет 3 - Два водомера Тип 2 и модул
475.00
570.00
Пакет 4 - Водомер Тип 2 и модул
262.00
314.40
Пакет 5 - Модул с 4 входа за водомер Тип 1
421.00
505.20
Пакет 6 - Модул с 2 входа за водомер Тип 1
293.00
351.60
Пакет 7 - Модул с 1 вход за водомер Тип 1
216.00
259.20
Пакет 8 - Модул с 4 входа и импулсен четец за водомер Тип 1
503.00
603.60
Пакет 9 - Модул с 2 входа и импулсен четец за водомер Тип 1
335.00
402.00
Пакет 10 - Модул с 1 вход и импулсен четец за водомер Тип 1
236.00
283.20
Пакет 11 - Монтаж на модул за водомер Тип 2
223.00
267.60
Подмяна на спирателен кран при монтаж на дистанционна система (допълнителна услуга)
39.00
46.80
Изграждане на водомерен възел при монтаж на дистанционна система (допълнителна услуга)
68.00
81.60