Подмяна на водопроводно отклонение

При необходимост от подмяна на съществуващо сградно отклонение, собственикът на имота може да заяви услугата в центровете за услуги на „Софийска вода”. Тя ще бъде изпълнена, само ако отклонението е законно изградено и не се променя диаметърът му. В противен случай е необходим съгласуван проект за ВиК отклонение.

Необходими документи

Попълнено заявление
Клиентски номер;
Документ за собственост и лична карта на заявителя.
 

Опции с възможност за заявка