Спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор

Спиране на водоподаването се извършва от "Софийска вода" по заявка на инвеститор или строител за извършване на строително–монтажни работи - присъединяване на новоизграден водопровод, изместване на водопровод, монтаж на спирателен кран, изграждане на сградно водопроводно отклонение и други, на конкретен обект, за чието изпълнение е необходимо спиране на водата.

Услугата се извършва в срок от 12 работни дни след подаване на заявлението. 

Необходими документи
  • Заявка за спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор;
  • Договор за спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор, подписан и подпечатан от строителя (носител на гаранцията за строително-монтажните работи);
  • Копие от разрешението за строеж;
  • Копие от съгласувания със "Софийска вода" проект. 
Опции с възможност за заявка