Временно прекъсване/възстановяване на водоподаването

Когато имотът няма да се обитава дълго време, водоподаването може временно да бъде прекъснато. В сградите - етажна собственост услугата е приложима само за апартаментите, в които има инсталирани индивидуални водомери. При изпълнението на услугата се пломбира спирателният кран на водомерния възел и не се фактурира ползване на вода в имота. 

По желание на клиента, по-късно водоподаването може да бъде възстановено. Прекъсването на водоподаването се изпълнява в рамките на 5 работни дни, а възстановяването - на 48 часа. И двете услуги се заявяват от собственика на имота. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Спиране на водоподаването от водомерния възел
23.20
27.84
Спиране на водоподаването от водомерния възел за всеки следващ водомер
2.20
2.64
Възстановяване на водоподаването от водомерния възел
22.45
26.94
Възстановяване на водоподаването от водомерния възел за всеки следващ водомер
1.45
1.74
Необходими документи
  • Заявление за преустановяване на издаване на сметки;
  • Заявление за възстановяване на водоподаването от водомерен възел;
  • Клиентски номер;
  • Документ за собственост и лична карта на заявителя.
     
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Спиране на водоподаването от водомерния възел
23.20
27.84
Спиране на водоподаването от водомерния възел за всеки следващ водомер
2.20
2.64
Възстановяване на водоподаването от водомерния възел
22.45
26.94
Възстановяване на водоподаването от водомерния възел за всеки следващ водомер
1.45
1.74