Лабораторен специалист - инструментални методи

IMLS22

 

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

 Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция за длъжността "Лабораторен специалист – инструментални методи".

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.
 

Функции и отговорности:

 • Изпитва, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез класически и инструментални методи за анализ;
 • Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт;
 • Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс;
 • Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
 • Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
 • Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи;
 • Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на химията - дисциплини Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Биотехнологии, Екохимия или Инженерна химия;
 • Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструменталните анализи;
 • Способност за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS)
 • Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ ще се счита за предимство;
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол;
 • Използване на технически английски език;
 • Способност за ефективна работа в екип и комуникация.

Ние търсим мотивирани хора, които:

 • Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.