Лабораторен специалист - инструментални методи (с профил хроматографски методи)

IMLS24

 

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високото качество на услугите, обявяваме свободна позиция към отдел Лабораторен изпитвателен комплекс за длъжността Лабораторен специалист - инструментални методи (с профил хроматографски методи)
Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на ”Софийска вода” извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф - GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Основни функции и отговорности:

 • Анализира, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез хроматографски  и други инструментални методи за анализ, както и някои класически;
 • Работи с  информационната система за лабораторен мениджмънт;
 • Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс;
 • Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
 • Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
 • Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на: химията – (органична, неорганична, аналитична,  инструментални методи) Екология, Биотехнология, Екохимия или Инженерна химия;
 • Отлични аналитични знания и умения по отношение на лабораторните практически и теоретични познания за физикохимични методи;
 • Опит в инструментални (основно хроматографски – GC, IC, HPLC) методи за анализ на води или други матрици;
 • Умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS);
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол;
 • Използване на технически английски език;
 • Способност за ефективна работа в екип и комуникация.

Предимствa:

 • Опит в инструментални методи за анализ (ICP, GC, IC, Mass Spectrometry);
 • Преминато обучение по стандарта за акредитация на лаборатория за изпитване БДС EN ISO/IEC17025;
 • Познания за валидиране на методи за изпитване;
 • Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Ние търсим мотивирани хора, които:

 • Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

 

 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.