10017953   Покана за оферти с предмет "Разстилане на утайки с машина върху земеделски площи"