-   47102EP Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект, както и оказване на всяко необходимо съдействие в процеса на издаване на разрешение за строеж за обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3 и упражняване на строителен надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване, включително изготвяне на технически паспорт за строеж на обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3“

8067 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 399.49 KB, pdf
47102EP Протокол ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 204.53 KB, pdf
47102EP Документация.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 382.5 KB, doc
47102EP Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 279.49 KB, pdf
47102EP Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 80.77 KB, pdf