-   48673/MR-168 Застраховане по застраховки „Трудова злополука“ и групова рискова застраховка „Живот“