50886   50886/МВ-990- „Доставка и монтаж на стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или еквивалент“

Анекс 1 към договор 8673
Дата на публикуване:
Изтегли 529.53 KB, pdf
8673 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.52 MB, pdf
ПРОТОКОЛ_50866-МВ-990.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 230.9 KB, pdf
50886-МВ-990 Разяснение 2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 529.41 KB, pdf
50886-МВ-990 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 152.93 KB, pdf
50886-МВ-990-Доставка и монтаж анкерни print.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 236.61 KB, docx
Обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.15 MB, pdf