Доставка, монтаж и пломбиране на водомери

"Софийска вода" предлага комплексна услуга за доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Нашите специалисти ще ви консултират и гарантират качеството на монтажа и използваните материали. Техническият екип ще Ви посети в удобни за вас ден и час, а информацията за водомерите автоматично ще бъде отразена по личната Ви сметка. 

Изберете подходящия за Вас вариант на услугата:

  • Подмяна на водомер – подходящ, когато водомерният възел има работещ спирателен кран, възвратна клапа и филтър. 
  • Подмяна на водомер и спирателен кран – подходящ е в случай, че водомерите са стари, повредени или с липсващи части. 
  • Монтаж на водомер в жилища без измервателни уреди – поставяне и пломбиране на измервателни уреди в имоти (апартаменти), които не разполагат с индивидуални водомери.

Според последните изменения (ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021г.) в Закона за енергетиката (ЗЕ), е въведена нова ал. 8 в чл. 140, според която: „индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б (лице, извършващо услугата дялово разпределение и регистрирано в публичен регистър в Министерство на енергетиката) или се одобряват от него за използване в сградата.“
С промените в ЗЕ (ал. 7 от чл. 140) се предвижда задължението при монтиране на нови средства по ал. 1 на чл. 140 (вкл. индивидуалните водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имотите на клиентите по т. 3 на ал. 1 от чл. 140), същите да са с дистанционно отчитане.
Във връзка с което, при заявяване на услуга по подмяна на индивидуален водомер за топла вода, моля, свържете се с нас на Безплатен денонощен телефон 0800 1 21 21, като информация за цените и условията на услугите може да намерите в раздел  "Монтаж на водомери с дистанционно отчитане". 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
47.50
57.00
Подмяна на 1 водомер
60.00
72.00
Подмяна на водомер и спирателен кран
96.00
115.20
Тарифа за клиенти без монтирани водомери
106.00
127.20
Необходима информация

Запитвания за услугата можете да направите и на vodomeri@sofiyskavoda.bg 

Необходимо е да разполагате с информация за:
Клиентски номер на индивидуална сметка в Софийска вода /ако имате такъв/; 
Точен адрес ; 
Телефон за връзка ; 
Брой на водомерите за монтаж; 
Информация за спирателните кранове.

Предимствата за вас:

  • Консултация със специалисти; 
  • Гаранция за качеството на монтажа; 
  • Гаранция за водомера; 
  • Опростена административна процедура при узаконяване на водомера;
  • Точно измерване на консумираната вода; 
  • Монтаж в удобно за вас време; 
  • ”Софийска вода АД е единствената компания, която предлага услугата монтаж на индивидуални водомери придружена със Застраховка Обща гражданска отговорност. В случай че монтажът на водомери причини имуществени вреди, клиентите ще бъдат обезщетени по надлежния законов ред”. Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер
30.50
36.60
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители
47.50
57.00
Подмяна на 1 водомер
60.00
72.00
Подмяна на водомер и спирателен кран
96.00
115.20
Тарифа за клиенти без монтирани водомери
106.00
127.20